Pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a českých podnikatelů na Kubu byla nebývale úspěšná a přinesla konkrétní výsledky

Za nebývale úspěšnou považují ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček i prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák právě skončenou pracovní cestu na Kubu. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se jí zúčastnil v čele dvacetičlenné delegace českých podnikatelů. Vedle jednání na sedmi ministerstvech a s prezidentem Kubánské obchodní komory, se zúčastnil i mezinárodního multioborového veletrhu FIHAV v Havaně.
Pro české firmy jsou při vyjednávání o obchodních příležitostech na Kubě nejdůležitější zástupci vlády nebo státních podniků zahraničního obchodu. Přijetí na sedmi ministerstvech je proto pro rozvoj spolupráce velmi významné. Poprvé v historii navíc českou delegaci přijal první vicepremiér pro hospodářskou politiku Kuby Ricardo Cabrisas.

„Pracovní cestu na Kubu hodnotím jako jednoznačně úspěšnou z pohledu podnikatelské delegace a nepochybně i z pohledu zúčastněných ministerstev české vlády. Měl jsem možnost být po dlouhých letech izolace Kuby prvním ministrem české vlády, který se mohl setkat a jednat o možnostech prohloubení vzájemné obchodní spolupráce a angažmá českých firem na Kubě celkem s pěti ministry kubánské vlády, a to včetně ministra hospodářství a plánování a místopředsedy Rady státu a Rady ministrů Kubánské republiky Ricarda Cabrisase. Kromě něj jsem jednal s ministrem zahraničního obchodu a investic Rodrigem Malmiercou, ministryní potravinářské výroby Mariou del Carmen Concepción, ministrem energetiky a těžby Alfredem Lópezem a s ministrem průmyslu Salvadorem Pardem. Sešel jsem se i s náměstkem ministra zemědělství, zástupci ministerstva dopravy a s prezidentem Kubánské obchodní komory Orlandem Hernandezem. Naše setkání byla velmi intenzivní a musíme jejich závěry co nejrychleji vyhodnotit. Vnímáme otevřenost současné kubánské vlády vůči českým subjektům a taktéž dobré jméno českých výrobků a českých firem, které se v minulosti na Kubě angažovaly, “ uvedl na závěr své pracovní cesty ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. S partnerským Ministerstvem zahraničního obchodu a investic bylo navíc podepsáno memorandum o spolupráci. Společně se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu se pracovní cesty zúčastnili i představitelé Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí a České geologické služby.

Z podnikatelské mise, organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR, se české firmy vrátily s konkrétními předjednanými zakázkami. Jejími členy byly zejména firmy, které se na Kubě angažují již delší dobu: Ferromet (bezešvé trubky), Inekon Power (čističky odpadních vod, filtry, energetika), Simplex (potraviny a technologie pro potravinářství), Tesla Lighting (projekt na výrobu LED svítidel) nebo navazují na působení v minulosti (např. Aircraft Industries nebo ND LOR Uničov). Důležitá byla přítomnost zástupců EGAP a ČEB. V oblasti energetiky byla řeč nejenom o opravách a modernizaci infrastruktury (např. elektrárna Felton) ale i o nových projektech v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Česká geologická služba je také připravena navázat spolupráci s kubánskými partnery v oblasti průzkumu a dalších aktivitách souvisejících s nerostným bohatstvím Kuby.

„Jednání na Kubě byla velmi úspěšná. Především díky seznamu projektů, který nám poskytli zástupci vlády na ministerstvu hospodářství, ministerstvu průmyslu a na ministerstvu dopravy. Víme tak, kde se mohou české firmy zapojit. Jednak jsme získali seznam 450 vládních projektů, a to především v oblasti energetiky nebo dopravní infrastruktury. Také jsme řešili možnosti pro tzv. smíšené podniky, což je jediná možnost, jak se na Kubě uplatnit v některých oborech, především v energetice, obnovitelných zdrojích, ale i v městské dopravě a v řadě dalších oblastí,“ komentoval pracovní cestu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Společnost Aircraft Industries přišla s nabídkou využití letounů L 410:

„Rád bych poděkoval za organizaci podnikatelské mise doprovázející ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka na Kubu. Díky přítomnosti a podpoře pana ministra jsem měl možnost prezentovat naši společnost Aircraft Industries a náš letoun L 410 na Ministerstvu dopravy nejvyšším představitelům organizace Cuban Aviation Corporation, která zastřešuje kubánský letecký průmysl, a představit jim tento letoun jako skutečně vhodný prostředek pro přepravu cestujících a nákladů na Kubě. Kubánští představitelé vyjádřili spokojenost s charakteristikami a parametry letounu, o letoun mají velký zájem. Na jednání uskutečněná během mise navážeme dalšími kroky a věřím, že náš letoun uvidíme na tomto ostrově létat a přispějeme tak k dalšímu šíření dobrého jména českých výrobků na Kubě,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Aircraft Industries Tomáš Mertl.

V energetice uspěla například společnost ETD Transformátory, a.s., která zde podepsala dohodu na dodávku transformátorů. „Termín mise i veletrhu krátce po hurikánu Irma, který poničil východní část Kuby, nám umožnil projednat konkrétní projekty v elektrárnách Cienfuegos a Nuevitas a projekt mobilní rozvodny určené pro havarijní napájení postižených oblastí. Tyto projekty jsme projednali s kubánským ministrem energetiky a dolů společně s ministrem Jiřím Havlíčkem,“ uvedl předseda představenstva společnosti ETD Transformátory Juraj Šmatlík. Úspěšnost těchto připravených projektů je podle Šmatlíka podmíněna financováním z české strany. „Součástí delegace byli i zástupci ČEB a EGAP, kteří měli možnost se s těmito projekty seznámit. Kubánská strana očekává, že výše uvedené projekty budou mít z české strany prioritu. Celková hodnota těchto projektů je cca 11 milionů EUR,“ dodal Juraj Šmatlík.

I dalším firmám se na obchodní misi dařilo. Řadě z nich díky této misi kubánské firmy zaplatily za zakázky a české firmy ocenily zlepšenou platební morálku.