logo-czechtrade-barva3

Odborné semináře CzechTrade

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na odborné semináře:

25.4.2013 Úloha manažerů při dobývání trhů

– konkrétní příklady pro dlouhodobé úspěchy firem na zahraničních trzích
– strategie i taktiky řízení jednotlivých podnikových útvarů
– úloha manažerů při tvorbě finanční, marketingové, obchodní a inovační koncepce.

06.5.2013 DPH a celní předpisy v mezinárodním obchodě

– pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod)
– uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací, po změnách, které přinesla novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013.

09.5.2013 Rusko – exportní a investiční příležitosti

– investiční a podnikatelské prostředí v Rusku (perspektivní obory, nové exportní a investiční příležitosti na ruském trhu pro české firmy)
– obchodní kontakty mezi ČR a Ruskem v praxi (příklady, zkušenosti)
– individuální jednání se zájemci o asistenční služby zahraničního zastoupení MPO v Petrohradě.

21.5.2013 INTRASTAT v roce 2013

– vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.)
– praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací
– příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH, a další důležité informace.

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Dittrichova 21 ǀ 128 01 Praha 2
tel: (420) 224 907 532

e-mail: monika.dostalova@czechtrade.cz
www.exportniakademie.cz ǀ www.czechtrade.cz