Pozvánka na Semináře CzechTrade: Jednání s korejským a japonským zákazníkem, Marketingové strategie, Timemanagement, Rétorické dovednosti

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade: • 20. 10. 2015 Naučte se jednat se svým korejským a japonským obchodním partnerem - Co očekává japonský a korejský zákazník, jak se liší jejich priority - Jak se připravit a vést úspěšné obchodní jednání

Semináře CzechTrade: Průmyslový design ve výrobě, Jednání s korejským a japonským zákazníkem, Marketingové strategie, Timemanagement

Vážení obchodní přátelé, dovolte mi pozvat vás na zajímavé odborné semináře: • 14. 10. 2015 Možnosti průmyslového designu v podnikání - Design jako strategický nástroj v sériové výrobě - možnosti a limity - Jak vypadá designový proces a jak lze tento proces aplikovat do průmyslové výroby - V červnu 2015

Semináře CzechTrade: Nastavení obchodních transakcí a e-shopů, Ochrana duševního vlastnictví, Průmyslový design v podnikání

Vážení obchodní přátelé, dovolte mi pozvat vás na zajímavé semináře: • 6. 10. 2015 OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - chraňte výsledky své tvůrčí činnosti! - Jak efektivně a dle současné právní úpravy užívat a ochraňovat své nehmotné statky - Patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka - Základy průmyslově právní strategie,

Semináře: Export do MAROKA a ALŽÍRSKA; Nátlakové techniky při obchodním jednání

V rámci akcí Exportního vzdělávání CzechTrade pořádá:. 17. 06. 2015 Chyby v praxi zahraničního obchodu 24. 06. 2015 Jak zvládat NÁTLAKOVÉ TAKTIKY a EMOCE při obchodním jednání 26. 06. 2015 Jak úspěšně exportovat do MAROKA a ALŽÍRSKA jak obchodovat s méně známými trhy Afriky rady a tipy pro české exportéry

Konference: Perspektivy českého exportu do RUSKA

Agentura CzechTrade a Komerční banka vás zvou na exportní konferenci Perspektivy českého exportu do RUSKA, která se bude konat ve středu 3. června 2015. Dozvíte se zde řadu zajímavých informací, jako např.: export do Ruska AKTUÁLNĚ, rady a tipy pro české exportéry platební praxe při obchodování s Ruskou federací vývoj ruské legislativy, lokalizace výroby a

Nový Občanský zákoník a závazkové vztahy v obchodě

Datum konání: 2.10.2014, 09:00 Datum ukončení: 2.10.2014, 13:00 Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1 Využíváte dostatečně možností Nového občanského zákoníku při sjednávání kupní smlouvy a smlouvy o dílo? Chráníte své zájmy? Nový občanský zákoník významným způsobem rozšiřuje smluvní volnost stran, ale zároveň zvyšuje i odpovědnost každé ze stran za své jednání

Mezinárodní rozhodčí řízení ICC – podnikatelská veřejnost

Datum konání: 16.9.2014, 13:30 Datum ukončení: 16.9.2014, 17:00 Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1 Interaktivní seminář pro podnikatelskou veřejnost, podnikové právníky (nikoliv pro odbornou veřejnost – právní sektor – specializovaný na mezinárodní agendu a rozhodčí řízení). Rozhodčí řízení představuje v mezinárodním obchodě zcela samozřejmý institut. Ve vztazích s obchodními partnery z

Mezinárodní rozhodčí řízení ICC – podnikatelská veřejnost

Mezinárodní rozhodčí řízení ICC - podnikatelská veřejnost Datum konání: 16.9.2014, 13:30 Datum ukončení: 16.9.2014, 17:00 Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1 nteraktivní seminář pro podnikatelskou veřejnost, podnikové právníky (nikoliv pro odbornou veřejnost – právní sektor – specializovaný na mezinárodní agendu a rozhodčí řízení). Rozhodčí řízení představuje v mezinárodním obchodě zcela samozřejmý

Přeprava nebezpečných věcí po moři

Datum konání: 18.6.2014, 09:00 Datum ukončení: 18.6.2014, 17:00 Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1 Určeno pro: zaměstnance dovozních a vývozních firem zaměstnance bank studenty přepravní veřejnost Přednášející a panelisté: Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSl Ing. Halama - jediný certifikovaný školitel na tuto problematiku v ČR a

Praktické zkušenosti s realizací dodacích doložek dle Incoterms 2010 – zaměřeno na časté chyby ve výběru a vyjednávání obchodních podmínek

Datum konání: 11.6.2014, 09:00 Datum ukončení: 11.6.2014, 16:30 Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1 Praktický workshop zaměřený na zahraniční obchod a využití standardních pravidel ICC pro snižování rizik. Tento seminář je určen především pro vývozce, tj. obchodní a finanční ředitele vývozních firem, obchodní zástupce a další specialisty připravující a realizující mezinárodní

Go to Top