Fyzická osoba:

  Jméno a příjmení:

  Trvalé bydliště:

  Rodné číslo:

  Právnická osoba:

  Obchodní firma:

  Sídlo společnosti:

  IČ:

  Zapsána v OR Krajského/Městského soudu v:

  Oddíl:

  Vložka č.:

  Bankovní spojení:

  Odpovědná osoba/statutární orgán:

  Kontaktní osoba:

  Doručovací/fakturační adresa a kontaktní spojení:

  Město:

  Ulice:

  PSČ:

  Země:

  P.O. BOX:

  Telefon:

  Fax:

  E-mail:

  Druh činnosti společnosti:

  a) Výrobab) Obchodc) Službyd) Reprezentacee) Ostatní

  Stručný popis činnosti společnosti:

  Počet zaměstnanců k 31.12. předchozího roku:

  Obrat v tis. Kč za poslední účetní období

  Mám zájem o členství v Česko-kubánské obchodní smíšené komoře, zavazuji se respektovat její Stanovy a uhradit částku 5.000,- Kč jako členský příspěvek na rok 2015 do 7 dní ode dne příhlášení.

  Bankovní spojení: pobočka ČSOB, a.s., Praha 1, Na Poříčí 24

  číslo účtu: 199036827/0300