Výhody členství v ČKOSK

  • příležitost navázat užitečné společenské a obchodní kontakty
  • průběžné zajišťování ekonomických, politických, statistických a jiných informací vztahujících se nejen k podnikání na Kubě
  • úzká spolupráce se zastupitelskými úřady a ústředními orgány státní správy na Kubě
  • získávání větší odbornosti prostřednictvím široké nabídky školení, vzdělávacích programů, seminářů, workshopů
  • slevy na různá školení, vzdělávací programy a další podobné aktivity
  • spolupráce s exportní agenturou CzechTrade