Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi pozvat vás na aktuální odborné a teritoriální semináře:

 • 06. 03. 2014 Efektivní komunikace exportéra (Praha)
  – Kdo jsou naši klienti? Kde se pohybují? Co čtou, jak mluví? Jak s nimi komunikovat?
  – Přímá komunikace: co o Vás říkají Vaše webové stránky? Jaký obsah publikujete a pro koho?
  – Jak vybudovat důvěru s novináři? Volba kanálu: Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube?
 • 11. 03. 2014 Business etiketa nejen na veletrhu (Praha)
  – pravidla business etikety, řešení komplikovaných situací, podávání ruky, pozdrav
  – vizitky, představování, oslovování a titulování, „Small Talk“
  – pozvání do společnosti, pozvání pracovního partnera do restaurace, raut
 • 19. 03. 2014 Právní aspekty obchodu a podnikání v Rusku a zemích SNS (Praha)
  – právní formy podnikání (pro právnické osoby), prověření partnera v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině
  – právní problematika uzavírání obchodních smluv v RFR – hlavní změny v Občanském zákoníku
  – řešení sporů, rozhodčí doložka, daňová a účetně právní problematika, pracovně-právní a migrační problematika

Dále doporučujeme např.:
24. 02. 2014 ITÁLIE – aktuality, příležitosti, formy podnikání a role obchodního zástupce jako možná forma vstupu na trh 
27. 02. 2014 USA – exportní a investiční příležitosti
25. 03. 2014 Efektivní řešení KONFLIKTNÍCH SITUACÍ v obchodním jednání

Další semináře a kurzy naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz