Vážení obchodní přátelé,

v prvním pololetí tohoto roku jsme pro vás opět připravili celou řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Dovolte mi pozvat vás na první z nich:

 • 29. 1. 2014 Novinky CzechTrade 2014 – podpora českým exportérům (Praha)
  – služby pro exportéry v roce 2014 – Exportní klub CzechTrade, Balíčky služeb pro exportéry
  – informační služby – analýzy, trendy, novinky
  – vzdělávací akce – aktuální semináře, kurzy, konference
  – výstavy a veletrhy – aktuální projekty SVV
  – exportní příležitosti, investiční pobídky, pojištění exportu aj.
 • 20. 2. 2014 Indie – exportní a investiční příležitosti (Praha)
  – aktuální situace na indickém trhu, současné investiční klima
  – vstup na indický trh, oborové příležitosti pro české podnikatele v Indii aj.
 • 20. 2. 2014 Reklama ve vyhledávačích (Praha)
  – vyhledávače jako základ výkonnostního marketingu
  – přirozené vs. placené výsledky vyhledávání, nezbytné a užitečné analýzy, analytické nástroje
  – optimalizace reklamy ve vyhledávačích, jak reklamní kampaně správně vyhodnocovat a mnohé jiné.
 • 27. 2. 2014 USA – exportní a investiční příležitosti (Praha)
  – potenciál trhu USA, strategie vstupu na tento trh
  – standardní dovozní procedury, marketingové a prezentační materiály, prezentace na veletrzích atd.

Bližší informace o seminářích včetně přihlášky se vám zobrazí po kliknutí na název semináře.

Další semináře a kurzy naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz

Účastníkem odborných a teritoriálních seminářů CzechTrade se můžete stát také prostřednictvím Exportních balíčků BASIC (4x účast na semináři) a BUSINESS (8x účast na semináři).

Těšíme se na další setkávání na akcích exportního vzdělávání! KRÁSNÝ ROK 2014!

Mgr. Monika Dostálová
exportní vzdělávání CzechTrade

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Dittrichova 21 ǀ 128 01 Praha 2
tel: (420) 224 907 532
e-mail: monika.dostalova@czechtrade.cz
www.exportniakademie.cz ǀ www.czechtrade.cz