• Datum konání: 16.4.2014, 08:30
 • Datum ukončení: 16.4.2014, 16:00
 • Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1

Praktický workshop zaměřený na podmínky financování a zajištění pohledávek.

Cílem tohoto semináře je seznámit posluchače s praktickými poznatky a zkušenostmi s forfaitingem a úvěrovým pojištěním společnosti EGAP. Seminář bude zaměřen na interpretaci nových pravidel ICC – IFA – Jednotných pravidel pro forfaiting – URF 800.

Tento seminář je určen jak pro bankovní specialisty, pracovníky v oboru trade finance, tak i pro firmy: vedoucí pracovníky, prodejce, specialisty připravující a realizující mezinárodní kontrakty apod. Bude též velmi přínosným pro právníky, poradce, pracovníky bank v oblasti prodeje a podpory klientů, a další zájemce.

Seminář proběhne a bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. na příkladech a diskusi.

Účastníci semináře též obdrží novou unikátní publikaci ICC ČR – „Financování pohledávek – Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting URF 800 včetně vzorových smluv“ v ceně 300 Kč!

Po skončení semináře proběhne křest této nové knihy, na který jsou účastníci tohoto semináře srdečně zváni.

Určeno pro:

 • bankovní specialisty především z oblasti exportního financování,
 • vývozce,
 • pracovníky bank, kteří jsou ve styku s klienty aktivními v zahraničním obchodě,
 • a další zájemce

Přednášející a panelisté:

Bc. Pavel Andrle, tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Ing. Milan Figala, vedoucí oddělení dokumentárních akreditivů, KB, a.s.

Ing. Dana Pučelíková, ředitelka odboru pojištění vývozních úvěrů, EGAP, a.s.

Ing. Jan Dubec, člen DR a vedoucí odd. pojištění teritoriálních rizik, EGAP, a.s.

Ing. Michal Pravda, vedoucí pojištění investic, EGAP, a.s.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo – zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Úvod do problematiky odkupů pohledávek – forfaiting

Přednášku vede Milan Figala

 •  Jak forfaiting funguje
 •  Postup
 •  Smluvní dokumentace
 •  Praxe v ČR
 •  Diskuse 

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu/čaj

10:50 – 12:00

Principy převodů a postoupení peněžních pohledávek

Přednášku vede Pavel Andrle

 • Převod směnečné pohledávky
 • Postoupení peněžní pohledávky – cese
 • Diskuse

12:00 – 12:45 Občerstvení

12:45 – 13:30

ICC – IFA Jednotná pravidla pro forfaiting

Přednášku vede Pavel Andrle a Milan Figala

 • Hlavní prvky pravidel
 • Vzorové smlouvy
 • Diskuse

13:40 – 14:10

Nové pojistné podmínky EGAP

Přednášku vede Dana Pučelíková

 • Hlavní změny, důsledky změn
 • Diskuse

14:10 – 14:30 Přestávka na kávu/čaj

14:30 – 16:00

Pojištění EGAP v praxi

Přednášku vedou Dana Pučelíková, Jan Dubec a Michal Pravda

 • Pojištění krátkodobých úvěrů
 • Pojištění střednědobých a dlouhodobých úvěrů
 • Pojištění záruk
 • Ostatní pojistné produkty – pojištění zahraničních investic, potvrzení akreditivů atd.
 • Diskuse

16:00 Závěr semináře

 Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání – filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás !

Cena

4.400,- (vč. DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz