Zdravotnický sektor na Kubě je potenciálně velmi perspektivním oborem pro uplatnění českých firem. Tento článek nabízí základní přehled informací o tomto sektoru na Kubě (systém řízení, důležité kontakty).

Nejvyšším správním orgánem v oblasti kubánské zdravotní péče (Sistema Nacional de Salud, SNS) je Ministerstvo veřejného zdraví (Ministerio de Salud Pública, MINSAP, web není), které teoreticky garantuje dostupnost zdravotnické péče zdarma pro veškeré kubánské obyvatelstvo. MINSAP je taktéž gestorem rozvoje lékařských věd a lékařsko-farmaceutického průmyslu (Industria Médico-Farmacéutica, IMEFA).MINSAP své politiky na úrovni provincií realizuje prostřednictvím Provinčních ředitelství (Dirección Provincial de Salud), na lokální úrovni jsou to pak Místní ředitelství (Dirección Municipal de Salud). Pokud jde o zdravotnický materiál, státním dohledem je pověřeno Ředitelství zdravotnického vybavení (Subdirección de Equipos Médicos) podléhající MINSAP (www.eqmed.sld.cu).V rámci IMEFA pod sebou MINSAP soustřeďuje množství nejrůznějších výzkumně-produkčních center, podniků a organizací zahraničního obchodu, které v sobě vedle podnikových prvků zahrnují i státní dohled nad sebou samým.

V posledních letech se do popředí stále více dostávají především biotechnologie, kde je vedoucím pracovištěmCentrum genetického inženýrství a biotechnologie Kuby (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, web není), které se zabývá zejména výzkumem nejrůznějších očkovacích látek a léčivých preparátů (včetně HIV). Dalším důležitým subjektem je Centrum molekulární imunologie (Centro de Inmunología Molecular deLa Habana), které v letošním roce uvedlo na trh celkem 4 vakcíny proti různým druhům rakoviny. Důležitým výzkumně-produkčním centrem vakcín je rovněž konglomerát cca 30 laboratoří, výrobních závodů a univerzitních pracovišť pod názvem Polo Científico del Oeste de La Habana, které zaměstnávají cca 15 000 pracovníků.

Kubánským specifikem je rovněž vytváření celých skupin státních podniků a organizací s cílem zefektivnit řízení, výzkum a výrobu – v neposlední řadě i za účelem exportu. Na konci listopadu 2012 tak byl vytvořen nový holding v oblasti farmacie a biotechnologie „BioCubaFarma“ sestávající z 38 různých podniků.

Tendry – Kuba je zemí se socialistickým centrálně řízeným hospodářstvím. Veřejné soutěže v našem pojetí proto v zemi neprobíhají a státní zakázky se přidělují na nejvyšších místech politickým rozhodnutím.

Základní organizace zahraničního obchodu v oblasti zdravotnictví jsou:

Heber Biotec s.a. (Calle 186 esq. Ave. 31, Cubanacán, Playa, La Habana, tel: 250 4528, fax: 2718070, e-mail:heber.biotec@heber-biotec.com, web: www.heber-biotec.com) je organizací, která se specializuje na produkty genetického inženýrství a chemické výroby, deriváty lidské placenty a také na generická léčiva. Zabývá se též vývozem technologií a výzkumem. Má monopol na komercializaci produktů Centra genetického inženýrství a biotechnologie Kuby.

Tecnosuma Internacional s.a. (Calle 134 y Ave 25, Cubanacán,  Playa, La Habana, tel: 2085611, fax: 2086800, e-mail: tsdirector@cie.sld.cu, web: www.tecnosuma.com) komercializuje produkty technologie SUMA, produkty k certifikaci krve a pro účely epidemiologie, dále pak glukometry, krevní biosenzory a kolonoskopické videovybavení.

Labiofam (Grupo empresarial de producciones biofarmacéuticas y químicas), Ave. Independencia km. 16 ½, municipio Boyeros, La Habana, tel: 8630339, fax: 8630326, e-mail: labiofam@ceniai.inf.cu, web:www.labiofam.cuwww.labiofamcuba.com) se specializuje především na očkovací látky a léky pro veterinární účely. Pokrývá 97 procent národní spotřeby těchto produktů. Vedle toho vyrábí a komercializuje homeopatika.

Farmacuba (Calle 70 No, 29B14 entre 29B y 29C, municipio Playa, La Habana, tel: 2047255, fax: 2047258, e-mail: rdominguez@farmacuba.cu) je součástí skupiny Quimefa a má za úkol importovat a skladovat suroviny a náhradní díly pro potřeby domácího farmaceutického průmyslu. Současně exportuje léky a potravinové doplňky do více než 24 zemí.

Medicuba (Maximo Gomez Nº 1, Habana Vieja, La Habana, tel.: 53 7 862 3983/4061/62/63, fax: 53 7 33 8516, e-mail alfonso@medicuba.sld.cu) je organizací, která obchoduje se zdravotnickým vybavením.

Základním problémem pro jakýkoli zahraniční subjekt je vůbec získat příležitost své produkty nabídnout. Veškerý komerční styk se zahraničím se děje pouze skrze monopolní organizace zahraničního obchodu, přičemž významnou roli hraje rovněž politické hledisko.¨ Pravidelným specifikem kontraktů s kubánskými podniky je navíc financování minimálně na 360 dní – často bývá splatnost ještě delší – šanci tak mají uspět hlavně větší subjekty. Výhodou stávajícího modelu je skutečnost, že po podpisu smlouvy má dodavatel monopolní postavení, tj. trh patří jemu a za dohodnutou cenu.

Místní firmy/konkurence: Kuba dosáhla v základních potřebách svého zdravotnictví jisté soběstačnosti. Významné výrobní kapacity navíc zajišťuje armáda. Na Kubě je registrováno cca 540 základních preparátů domácí výroby – farmaceutika se vyváží do 26 zemí. Ze zahraničních dodavatelů hrají důležitou roli především čínské a indické subjekty, častým zdrojem materiálu jsou i donace.

V současné době jsou dodávky zboží na kubánský trh možné pouze prostřednictvím podniků zahraničního obchodu. Konkurence na Kubě v pravém slova smyslu neexistuje a po podpisu smlouvy s těmito organizacemi má cizozemský subjekt na kubánském trhu monopolní postavení. Dle platné kubánské legislativy je navíc možné dovážet pouze produkty, které se v zemi nevyrábějí, konkurence tudíž není ani ve vztahu k místní výrobě.

Problémem teritoria zůstává naprostý nedostatek odborných informací a obtížnost jejich získávání.

 

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU CZECHTRADE. [online]. 2013 [cit. 2013-07-24]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/informace-ke-kubanskemu-sektoru-zdravotnictvi-a-32650.