Vážení obchodní přátelé,

agentura CzechTrade pořádá Konzultační den RUSKO s ředitelem zahraničního zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu v Petrohradu, panem Martinem Hlavničkou.

Během hodinové individuální konzultace máte jedinečnou příležitost představit zástupci zahraničního zastoupení své obchodní záměry, získat aktuální informace o trhu a podmínkách obchodu s ruskými partnery. Dozvíte se doporučení pro vstup na daný trh a projednáte možnosti asistence zahraničního zástupce MPO a CzechTrade při exportu do Ruska.

Konzultace budou probíhat ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v centrále CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.
Cena konzultace je 847 Kč vč. DPH.
Čas konzultace sdělíme jednotlivým účastníkům individuálně.

V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte přihlášku. Na akci je omezená kapacita 7 účastníků.

Těšíme se na Vaši účast. V případě dotazů kontaktujte:

Ludmila Brodová
exportní konzultantka
Česká agentura na podporu obchodu ǀ CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: 224 907 558, mob.: 724 966 507
e-mail: ludmila.brodova@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz