• Datum konání: 16.9.2014, 13:30
 • Datum ukončení: 16.9.2014, 17:00
 • Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1Mezinárodní rozhodčí řízení ICC - podnikatelská veřejnost

  Interaktivní seminář pro podnikatelskou veřejnost, podnikové právníky (nikoliv pro odbornou veřejnost – právní sektor – specializovaný na mezinárodní agendu a rozhodčí řízení).

  Rozhodčí řízení představuje v mezinárodním obchodě zcela samozřejmý institut. Ve vztazích s obchodními partnery z mnoha regionů představuje nesjednání rozhodčí doložky, tedy dohody o řešení případných sporů prostřednictvím rozhodčího řízení, skutečnost, která může zcela znehodnotit obchodní příležitost a vést ke značným ztrátám v důsledku nemožnosti uplatnit případné nároky vůči obchodnímu partnerovi, či naopak v případech, kdy bude obchodní partner uplatňovat své vlastní nároky. Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře (ICC) představuje dnes jedinou stálou arbitrážní instituci na světě, kterou lze označit v zásadě za celosvětově uznávanou a která představuje stabilní tradici v oblasti řešení mezinárodních obchodních sporů po dobu bezmála jednoho století. Její rozhodčí nálezy jsou dnes uznávány i v takových zemích jako Čína, Indie a další státy Asie, země jihoamerického kontinentu, jakož i v jiných zemích, které jsou z hlediska prosaditelnosti nároků považovány za rizikové nebo problematické. Tato instituce navíc disponuje unikátními mechanismy pro kontrolu procesních postupů, nezávislosti a nestrannosti rozhodců, kontroly nákladů řízení apod. Seminář má poskytnout praktické informace použitelné zejména při sjednávání smluv obsahujících rozhodčí doložky ve prospěch Mezinárodního rozhodčího soudu, instruktáž ohledně zvláštností řízení apod.

  Akce je určena pro podnikatelskou veřejnost angažovanou při sjednávání smluv se zahraničními partnery, podnikové právníky, finanční a pojišťovací poradce v oblasti mezinárodního obchodního styku.

  Obsah semináře:

  • Seznámení s Mezinárodním rozhodčím soudem ICC a základními principy řízení před touto institucí.
  • Specifika tohoto řízení oproti rozhodčímu řízení u jiných rozhodčích institucí. Zvláštnosti Pravidel ICC o rozhodčím řízení.
  • Sjednávání rozhodčích smluv, chyby při uzavírání rozhodčích smluv, vyloučení aplikace některých ustanovení Pravidel ICC, sjednání místa řízení.
  • Nominace rozhodců a kontrola nezávislosti a nestrannosti.
  • Úloha sekretariátu Mezinárodního rozhodčího soudu ICC.
  • Praktické příklady.

  Určeno pro:

  • Hospodářskou praxi,
  • finanční sektor,
  • pojišťovny zaměřené na rizika mezinárodního obchodu a zahraničních investic.

  Přednášející:

  Prof. Dr. et Mgr. Alexander J. BĚLOHLÁVEK, dr.h.c.

  Advokát Praha a N.J. (USA), profesor na katedře práva Ekonomické fakulty Technické univerzity Ostrava a externě na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU Brno.

  Rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, rozhodce u rozhodčích soudů ve Vídni (Rakousko / VIAC), Vilnius (Litva / VCCA), Kišiněv (Moldavsko, obchodní a průmyslová komora), Moskva (Rusko / Obchodní a průmyslová komora Moskva), Minsk (Bělorusko, obchodní a průmyslová komora), Alma Ata (Kazachstán, mezinárodní rozhodčí soud). Rozhodce podle pravidel UNCITRAL. Člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC za Českou republiku, předseda arbitrážní komise ICC Národního výboru Česká republika.

  Člen ArbAut (Rakouské sdružení pro rozhodčí řízení), ASA (Švýcarská asociace pro rozhodčí řízení), DIS (Německý institut pro rozhodčí řízení), ILA (International Law Association), ASIL (American Society of International Law), IBA (International Bar Association), Law Society of England and Wales (přidružený člen) ad. President WJA (World Jurist Association / Světová asociace právníků, Washington D.C.).

  JUDr. Bohuslav KLEIN

  Samostatný advokát, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

  Čestný předseda a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodce u mezinárodních rozhodčích soudů Mezinárodní obchodní komory v Paříži, Hospodářské komory Rakousko ve Vídni a rozhodčích soudů v Kyjevě, Záhřebu, Moskvě, Londýně, Budapešti, rozhodce ad hoc podle pravidel UNCITRALU v řadě zemí. Člen Švýcarské arbitrážní asociace (Swiss Arbitration Assotiation) v Curychu. Člen Institutu světového obchodního práva Mezinárodní obchodní komory (ICC Institute of World Business Law) v Paříži. Člen Rakouského sdružení pro rozhodčí řízení (Oesterreichische Vereinigung fuer Schiedsgerichtsbarkeit).

  Přednášející na stovkách mezinárodních kongresů, konferencí, seminářů a kolokvií (investiční právo, obchodní právo, mezinárodní rozhodčí řízení).

   

  Kontakt

  • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
  • Telefon na pořadatele: 257 217 744
  • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz