Dopisem ministra zemědělství byla pozvána delegace kubánského ministerstva potravinářské výroby a zástupců státních podniků sdružených pod skupinou GECOMEX k návštěvě nadcházejícího 59. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě.


Delegaci povede náměstek ministerstva potravinářské výroby (MINAL) Yanoski Calderín González. Členy delegace za MINAL budou: Álvaro Raúl García Uriarte: Asesor de la ministra; Jesús Lorenzo Rodríguez Mendoza: Vicepresidente Primero del grupo Empresarial de la Industria Alimentaria; Israel Junquera Piqueira: Director de Inversiones del Minal; Pilar Guerra: Especialista Principal en comercio exterior del Minal.

Dále v delegaci budou zastoupeny importní podniky sdružené pod skupinou GECOMEX a zástupci podniků Alimport (potraviny), Maquimport (zemědělská technika) a Quimimport (hnojiva).

1. Loretta Blanco Martín (obchodní ředitelka), GECOMEX
2. Francisco Benjamin Santos González, Especialista Principal Comercial, Maquimport
3. Tania Aguiar Fernández, Directora General, Quimimport

Delegace se zúčastní zahájení a prohlídky samotného veletrhu, v jehož rámci proběhne také seminář na téma spolupráce ČR a Kuby v oblasti potravinářství, zemědělství a souvisejícího obchodu (10. 10. 2017 od 12:15 v Exportním domě v rámci výstaviště).

V plánu je setkání delegace s ministrem zemědělství (10. 10.) a účast na Exportním večeru. Dále proběhnou ve dnech 11. a 12. 10. exkurze v jednotlivých zainteresovaných podnicích zaměřených na potraviny, technologii pivovarů a lihovarů, technologie pekáren a další.

Pro zástupce Gecomex a jednotlivých podniků připravujeme program zaměřený na obchod s hnojivy, přípravky na ochranu rostlin a zemědělskou mechanizací.

Odbor zahraničně obchodní spolupráce
Trade and International Cooperation Department
Ministerstvo zemědělství
Ministry of Agriculture
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
Czech Republic

Dne 13.10.2017 se od 9.30 do 11.30 uskuteční v prostorách Česko-kubanské obchodní smíšené komory – 190 00 Praha 9 – Vysočany, Na Břehu 37 – uskuteční pracovní setkání s výše zmíněnou delegaci, na kterou jsou všichni členové komory srdečně zváni. Přihlášky jsou příjimány jako vždy přes email či telefonicky.

M.A.J. Puzik
president