• Datum konání: 29.4.2014, 09:00
 • Datum ukončení: 29.4.2014, 13:00
 • Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1Nový občanský zákoník - uzavírání obchodních smluv

Podnikáte? Nastavili jste po 1. lednu 2014 správné firemní procesy při uzavírání kupní smlouvy a smlouvy o dílo?

Nový občanský zákoník významným způsobem rozšiřuje smluvní volnost stran, ale zároveň zvyšuje i odpovědnost každé ze stran za své jednání i za nedostatečné vymezení smluvních podmínek.

Co se dozvíte:

Rozbor základních principů závazkových vztahů podle Nového občanského zákoníku. Využití možností zákona při uzavírání kupní smlouvy a smlouvy o dílo. Rizika plynoucí z nedostatečného vymezení závazkových vztahů a jak jim čelit.

Přednášející:

JUDr. Milan Kohout 

Specializace:

 • Příprava, oponentura a vyjednávání smluv na dodávky investičních celků (EPC, SOD, FIDIC)
 • Poradenství při podnikání v rusky mluvících zemích a zemích CEE
 • Financování projektů, bankovní záruky, pojišťování rizik
 • Duševní vlastnictví a nové technologie
 • Právo společností, konsorciální smlouvy
 • Zadávání veřejných zakázek, PPP a EU fondy, nabídky do tendrů

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Probírané otázky:

 • Základní principy závazkových vztahů
 • Firemní procedury při uzavírání smluv
 • Výkladová pravidla smluvních ustanovení
 • Ochrana slabší strany
 • Kupní smlouva mezi podnikateli
 • Smlouva o dílo
 • Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 20–30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Registrace účastníků 8,30 – 9,00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání – filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás !

Cena

2.300,- (vč. DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz