Platební podmínky v rámci kupní smlouvy – hlavní platební metody v zahraničním obchodě, zajištění platebních rizik, krátkodobé financování exportu – faktoring
 • Datum konání: 15.5.2014, 09:00
 • Datum ukončení: 15.5.2014, 16:00
 • Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1
 • Praktický workshop zaměřený na platební podmínky, financování a zajištění krátkodobých pohledávek.

  Cílem tohoto semináře je seznámit posluchače s praktickými poznatky a zkušenostmi s volbou platební podmínky v rámci zahraniční kupní smlouvy, zajištění platebních rizik a hlavními způsoby krátkodobého financování.

  Tento seminář je určen především pro firmy: vedoucí pracovníky, prodejce, specialisty připravující a realizující mezinárodní kontrakty, jejich financování, styk s bankou apod. Bude též velmi přínosným pro právníky, poradce, pracovníky bank v oblasti prodeje a podpory klientů, a další zájemce.

  Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. na příkladech a diskusi.

  Účastníci semináře též obdrží publikaci – „Dokumentární akreditiv v praxi“ a nově vydanou publikaci „Financování pohledávek – forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně vzorových smluv“ v ceně 628 Kč!

  Určeno pro:

  • vývozce;
  • pracovníky bank, kteří jsou ve styku s klienty aktivními v zahraničním obchodě,
  • bankovní specialisty především z oblasti exportního financování;
  • a další zájemce.

  Přednášející a panelisté:

  Bc. Pavel Andrle, tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance
  Ing. Marcela Chalušová, členka představenstva Factoring KB, a.s.

  Program:

  08:30 – 09:00 Registrace

  09:00 – 09:05 Úvodní slovo – zástupce ICC ČR

  09:05 – 10:30

  Úvod do problematiky volby platební podmínky v kupní smlouvě
  • Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
  • Platba předem, platba prostřednictví směnky
  • Dokumentární inkaso 
  • Výhody, nevýhody
  • Diskuse

  10:30 – 10:50 Přestávka na kávu / čaj

  10:50 – 12:00

  Dokumentární akreditiv
  • Jak dokumentární akreditiv funguje
  • Výhody, nevýhody z pohledu exportéra
  • Náklady, časté chyby v praxi
  • Příprava dokumentů požadovaných akreditivy
  • Diskuse

  12:00 – 12:45 Občerstvení

  12:45 – 14:00

  Dokumentární akreditiv
  • Možnosti financování exportních akreditivů
  • Předexportní financování, odkupy akreditivních pohledávek
  • Diskuse

  14:00 – 14:20 Přestávka na kávu / čaj

  14:20 – 14:45

  Platba po dodání zboží
  • Zajištění platební zárukou, standby akreditivem
  • Diskuse

  14:45 – 16:00

  Krátkodobé komerční pojištění, financování pohledávek – factoring
  • Principy úvěrového pojištění
  • Příklady z praxe
  • Financování krátkodobých pohledávek – faktoring
  • Diskuse

  16:00 Závěr semináře

 • Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání – filipkova@icc-cr.cz

  Těšíme se na Vás !

  Cena

  4.900,- (vč. DPH)

  Kontakt

  • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
  • Telefon na pořadatele: 257 217 744
  • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz