Praktické zkušenosti se získáváním a realizací obchodních zakázek v rizikovějších oblastech světa – zaměřeno na časté chyby ve výběru obchodního partnera, vyjednávání obchodních podmínek
 • Datum konání: 5.5.2014, 09:00
 • Datum ukončení: 5.5.2014, 16:00
 • Místo konání: ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1

  Praktický workshop zaměřený na zahraniční obchod a využití standardních pravidel ICC pro snižování rizik.

  Cílem tohoto semináře je seznámit posluchače s praktickými poznatky a zkušenostmi s vyhledáváním obchodního potenciálu v rozvíjejících zemích, především v zemích Afriky a Asie.

  První část semináře bude zaměřena na praktické zkušenosti z osobních obchodních jednání s poteniálními partnery. Odpoví např. na otázky, v jakých zemích je velký potenciál pro vývoz, v jakých oborech, jak informace o těchto méně rozvinutých trzích vyhledávat, pověřovat. Jak vézt obchodní jednání, na co se zaměřit, jak poznat neserióznost obchodního partnera apod.

  Závěrečná část semináře bude věnována problematice volby a specifikace platebních podmínek v kontraktech, využití různých platebních a zajišťovacích instrumentů, praktické zkušenosti. Především se bude jednat o instrumenty jako jsou dokumentární akreditivy, bankovní záruky, úvěrové pojištění.

  Tento seminář je určen především pro vývozce, tj. obchodní a finanční ředitele vývozních firem, obchodní zástupce a další specialisty připravující a realizující mezinárodní kontrakty. Nicméně seminář bude přínosný i pro bankovní specialisty, např. pro pracovníky v oblasti prodeje a podpory klientů s mezinárodními aktivitami, a další zájemce.

  Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. na příkladech a diskusi.

  Určeno pro:

  • vývozce, pracovníky bank, kteří jsou ve styku s klienty aktivními v zahraničním obchodě,
  • poradce,
  • a další zájemce

  Přednášející a panelisté:

  Ing. Michal Jirkovský, ředitel obchodní společnosti Xenia, s.r.o., mající rozsáhlé praktické zkušenosti ze světa při řešení mimořádných záležitostí právního i obchodního charakteru, osobní zkušenosti z pobytů ve válečných zónách nebo zkušenosti z přežití v nepřístupných oblastech z hlediska přírody či neexistence dopravní infrastruktury, působil ve vedoucích pozicích v mnoha vývozních a obchodních firmách, institucích zaměřených na export (obchodní komory), a v několika bankách (Agrobanka, Citibank, ČEB, Universal Banka)

  Bc. Pavel Andrle, tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

  Program:

  08:30 – 09:00 Registrace

  09:00 – 09:05 Úvodní slovo – zástupce ICC ČR

  09:05 – 10:00

  Kde jsou velké, zatím značně neprobádané obchodní příležitosti?
  • Země Afriky
  • Země Asie
  • Diskuse 

  Přednášku vede Michal Jirkovský

  10:00 – 10:20 Přestávka na kávu/čaj

  10:20 – 11:45

  Vyhledávání a ověřování obchodního partnera – Afrika
  • Hlavní chyby firem při obchodních jednáních v zahraničí
  • Sjednávání obchodních podmínek
  • Správná volba obchodní strategie
  • Osobní zkušenosti v zemích Afriky

  Přednášku vede Michal Jirkovský

  11:45 – 12:30 Občerstvení

  12:30 – 14:00

  Vyhledávání a ověřování obchodního partnera – Asie
  • Hlavní chyby firem při obchodních jednáních v zahraničí
  • Sjednávání obchodních podmínek
  • Správná volba obchodní strategie
  • Osobní zkušenosti v zemích Asie

  Přednášku vede Michal Jirkovský

  14:00 – 14:30 Přestávka na kávu/čaj

  14:30 – 16:00

  Volba platební podmínky, realizace
  • Platební podmínky
  • Platba prostřednictvím dokumentárních akreditivu – zkušenosti
  • Zajištění zárukami
  • Další formy zajištění

  Přednášku vede Pavel Andrle

  16:00 Závěr semináře

  Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání – filipkova@icc-cr.cz

  Těšíme se na Vás !

  Cena

  3.500,- (vč. DPH)

  Kontakt

  • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
  • Telefon na pořadatele: 257 217 744
  • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz