Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi pozvat vás na zajímavé odborné a teritoriální semináře:

•21. 4. 2016 Aktuální exportní příležitosti pro podnikatele v RUMUNSKU a v BULHARSKU
– Perspektivní obory a zajímavé projekty, doporučené kroky při vstupu na rumunský a bulharský trh
– Právní aspekty podnikání v obou zemích
– Možnosti podpory českých firem, individuální konzultace

•7. 4. 2016 CLO v mezinárodních obchodě
– Aplikace celních předpisů při provádění celního řízení při dovozu a vývozu zboží
– Celní přepisy Společenství, celní předpisy ČR, celní sazebník EU (TARIC)
– Celní hodnota, původ zboží, celní režimy, formy zajištění celního dluhu atd.

•14. 4. 2016 Problematika ANTIKOROZNÍ OCHRANY výrobků
– Korozní znehodnocení materiálů v různých prostředích, mapy korozní agresivity pro různé oblasti světa
– Volba materiálů s ohledem na jejich korozní odolnost, kontrola jakosti protikorozní ochrany
– Dočasná protikorozní ochrana při skladování a přepravě

•20. 4. 2016 Certifikační problematika při exportu do Ruska a zemí SNS
– Specifika trhu z hlediska dovozních podmínek a celního systému
– Orgány certifikace RF – struktura certifikace a postup, způsoby certifikace v Certifikačním Systému GOST R, druhy Certifikátů GOST R a doklady potřebné pro jejích vystavení
– Problematika certifikace a celních náležitostí při exportu výrobků a služeb do Celní unie

•27. 4. 2016 Jak nejlépe využít SOCIÁLNÍ MÉDIA pro váš business na maximum!
– Sociální média jako prostor pro osobnější fungování značek
– Jak nastavit strategii pro využívání soc. médií ve firmě, příklady nepochopení soc. sítí ve firmách
– Facebookové stránky a aplikace, Twitter, síla LinkedIn, monitoring sociálních sítí atd.

Dále doporučujeme např.:
10. 5. 2016 Rétorika v praxi s Milenou Steinmasslovou
17. 5. 2016 Prognóza a porozumění kurzu koruny

Další semináře naleznete na webu www.exportnivzdelavani.cz