Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:

•18. 11. 2015 Aktuální exportní příležitosti v RUMUNSKU a v MAĎARSKU
– Perspektivní obory a zajímavé projekty pro české exportéry
– Doporučené kroky při vstupu na rumunský a maďarský trh
– Právní aspekty podnikání v obou zemích, INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

•19. 11. 2015 Prognóza a porozumění kurzu koruny
– Predikce kurzu koruny, analýza faktorů působící na kurz koruny, model konkurenceschopnosti exportéra s eurem a s korunou
– Přijetí eura v Česku – bude dříve euro v Česku nebo koruna na Slovensku?
– Proč korunu pořád drží centrální banka slabší? Jakou to má logiku? A kdy to skončí?
– Interaktivní seminář s předním českým ekonomem Alešem Michlem

•25. 11. 2015 Snížení nákladů spojených s obchodováním – E-COMMERCE
– Efektivní nastavení individuálních obchodních podmínek např. cena, způsob přepravy, platební a dodací podmínky, faktury, objednávky apod.
– Minimalizace pohledávek zahraničních partnerů; vyřizování objednávek s minimalizací potřeby využití telefonů, či e-mailů.
– Nastavení vzhledu a funkčnosti E-SHOPU, včetně ukázek úspěšných českých exportérů využívající e-shop jako jeden ze svých prodejních kanálů.

•26. 11. 2015 Certifikační problematika při exportu do Ruska a zemí SNS
– Specifika trhu z hlediska dovozních podmínek a celního systému
– Certifikace a celní náležitosti při exportu výrobků a služeb do Celní unie Rusko – Bělorusko – Kazachstán – Arménie
– Nové požadavky certifikačního systému Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménie), na základě platných Technických reglementů Celní Unie

•27. 11. 2015 Skandinávie – obchodní příležitosti a legální aspekty podnikání
– Konkrétní obchodní příležitosti na skandinávských trzích
– Legální aspekty veřejných výběrových řízení a podnikání ve Švédsku
– Způsob akvizice nových klientů, obchodní zvyklosti, KONZULTACE atd.

Dále doporučujeme např.:
30. 11. 2015 Naučte se jednat se svým ČÍNSKÝM OBCHODNÍM PARTNEREM
1. a 10.12 2015 Obchodní vyjednávání, zvládání námitek
3. 12. 2015 BUSINESS ETIKETA v obchodní praxi
4. 12. 2015 Obchodování s NĚMECKEM – ošetření rizik obchodního styku ve smlouvě, založení firmy, minimální mzda v Německu, vytipování distributorů nebo obchodních zástupců

Bližší informace o seminářích včetně přihlášky se vám zobrazí po kliknutí na název semináře. Další semináře naleznete na webu www.exportnivzdelavani.cz