Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:

• 20. 10. 2015 Naučte se jednat se svým korejským a japonským obchodním partnerem
– Co očekává japonský a korejský zákazník, jak se liší jejich priority
– Jak se připravit a vést úspěšné obchodní jednání s japonským a korejským obchodním partnerem
– Jak vzájemně efektivně komunikovat a čeho se vyvarovat, etiketa pro společenské příležitosti
• 21. 10. 2015 Marketingové strategie na zahraničních trzích
– Marketingový průzkum, tvorba analýz a příprava taktických plánů při dobývání cizích trhů
– Marketingové strategie budou autorem kurzu Karlem Havlíčkem aplikovány na rozhodující světové destinace, a to Čínu, Indii, Jižní Koreu, Japonsko, Vietnam, Izrael, Rusko, JAR, Brazílii, Mexiko, USA, a EU.
• 22. 10. 2015 TIME MANAGEMENT, VÝKONNOST a KONCENTRACE nejen v profesním životě
– Zhodnocení vlastního time managementu; organizace pracovního dne, určování priorit; nejčastější chyby
– Metody pro plánování času; práce s e-maily; výkonnost a koncentrace; rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem
– Individuální konzultace a doporučení
• 29. 10. 2015 PREZENTAČNÍ a RÉTORICKÉ dovednosti
– Chcete prodat svůj výrobek či službu? Nespoléhejte jen na to, že své zboží perfektně znáte. Nepodceňujte význam dobré prezentace!
– Příprava prezentace, analýza posluchačů; zvládání trémy; vizualizace; zvládání otázek a námitek
– Analýza vlastní prezentace a zpětná vazba
Dále doporučujeme např.:

03. 11. 2015 Jak nejlépe využít SOCIÁLNÍ MÉDIA pro váš business na maximum!
05. 11. 2015 Obchodní dovednosti pro vstup do zemí SNS v KOSTCE
10. 11. 2015 Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ – elektronické žádosti, postupy a procedury, identifikace zboží
11. 11. 2015 Efektivní propagační materiály

Těšíme se na setkání s vámi.
Hezký den,

www.exportnivzdelavani.cz ǀ www.czechtrade.cz