Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi pozvat vás na zajímavé teritoriální a odborné semináře:

10. 3. 2016 Jak úspěšně exportovat do SKANDINÁVIE
– Vstup na skandinávský trh, oborové příležitosti pro české podnikatele
– Obchodní zvyklosti, účast na veletrzích a podnikatelských misích
– Nabídka služeb státu a možnosti podpory českých firem při podnikání
– INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

10. 3. 2016 Obchodní a právní dovednosti pro vstup na trh Ruské federace a SNS v kostce
– Právní formy podnikání (pro právnické osoby) – obchodní zastoupení, pobočky, právnické osoby, obchodní společnosti, specifika
– Prověření partnera v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině – dostupné zdroje, které jsou k dispozici
– Daňová a účetně právní problematika; obchodní zvyklosti; nároky na prodej; vnímání hodnot; praktická dosažitelnost; průzkum trhu; analýza trhu, konkurence, spotřebitelů; efektivní prezentace apod.

15. 3. 2016 Uplatňování DPH v mezinárodním obchodě AKTUÁLNĚ
– Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí
– Schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH
– Prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.

23. 3. 2016 OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ – chraňte výsledky své tvůrčí činnosti!
– Víte, jak efektivně a dle současné právní úpravy užívat a ochraňovat své nehmotné statky?
– Úvod do problematiky „Duševní vlastnictví“, základy průmyslově právní strategie
– Patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, přihlášky – národní/mezinárodní

Dále doporučujeme např.:
07. 04. 2016 CLO v mezinárodních obchodě
14. 04. 2016 Problematika ANTIKOROZNÍ OCHRANY výrobků
27. 04. 2016 Jak nejlépe využít SOCIÁLNÍ MÉDIA pro váš business na maximum!
17. 05. 2016 Prognóza a porozumění kurzu koruny

Bližší informace o seminářích naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz