Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi pozvat vás na zajímavé teritoriální a odborné semináře:

15. 3. 2016 Uplatňování DPH v mezinárodním obchodě AKTUÁLNĚ
– Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí
– Schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH
– Prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.

07. 04. 2016 CLO v mezinárodních obchodě
– Aplikace celních předpisů při provádění celního řízení při dovozu a vývozu zboží
– Celní přepisy Společenství, celní předpisy ČR, celní sazebník EU (TARIC)
– Celní hodnota, původ zboží, celní režimy, formy zajištění celního dluhu atd.

14. 04. 2016 Problematika ANTIKOROZNÍ OCHRANY výrobků
– Korozní znehodnocení materiálů v různých prostředích, mapy korozní agresivity pro různé oblasti světa
– Volba materiálů s ohledem na jejich korozní odolnost, kontrola jakosti protikorozní ochrany
– Dočasná protikorozní ochrana při skladování a přepravě

20. 4. 2016 Certifikační problematika při exportu do Ruska a zemí SNS
– Specifika trhu z hlediska dovozních podmínek a celního systému
– Orgány certifikace RF – struktura certifikace a postup, způsoby certifikace v Certifikačním Systému GOST R, druhy Certifikátů GOST R a doklady potřebné pro jejích vystavení
– Problematika certifikace a celních náležitostí při exportu výrobků a služeb do Celní unie

21. 4. 2016 Aktuální exportní příležitosti pro podnikatele v RUMUNSKU a v BULHARSKU
– Perspektivní obory a zajímavé projekty, doporučené kroky při vstupu na rumunský a bulharský trh
– Právní aspekty podnikání v obou zemích
– Možnosti podpory českých firem, individuální konzultace

Dále doporučujeme např.:
27. 04. 2016 Jak nejlépe využít SOCIÁLNÍ MÉDIA pro váš business na maximum!
10. 05. 2016 Rétorika v praxi s Milenou Steinmasslovou
17. 05. 2016 Prognóza a porozumění kurzu koruny

Bližší informace o seminářích včetně přihlášky se vám zobrazí po kliknutí na název semináře.
Další semináře naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz