Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi pozvat vás na zajímavé teritoriální a odborné semináře:

• 17. 9. 2015 UKRAJINA: současné obchodní příležitosti a specifika obchodu
– Aktuální exportní situace na Ukrajině
– Perspektivní obory a příležitosti pro český export v současné politické a ekonomické situaci
– Vstup na ukrajinský trh s pomocí CzechTrade, plánované veletrhy a mise českých podnikatelů apod.

• 21. 9. 2015 Chyby v praxi zahraničního obchodu
– Nejčastější chyby v celém průběhu obchodního případu, tedy v úvodní vzájemné korespondenci; v tendru/objednávce; v koncepci nabídky
– Chyby při stanovení ceny produktu/služby, v komunikaci (emailové, telefonické); v osobní komunikaci v teritoriu i v ČR
– Chyby v prezentaci firmy při jednání, na veletrhu; v kontraktu a při stanovení jeho podmínek; v platebních podmínkách; v rozhodování atd.

• 30. 9. 2015 Úspěšný export do celého světa díky digitálnímu marketingu
– Příklady úspěšných digitálních exportních strategií
– Jak si stanovit cíle, cílovou skupinu a definovat konkurenční výhody
– Jak vybrat trhy pro export a připravit lokalizaci webu a marketingové komunikace

• 6. 10. 2015 OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ – chraňte výsledky své tvůrčí činnosti!
– Jak efektivně a dle současné právní úpravy užívat a ochraňovat své nehmotné statky
– Patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka
– Základy průmyslově právní strategie, ukázka práce s rešeršními databázemi apod.
Dále doporučujeme např.:

15. 9. 2015 INDIE a THAJSKO – Strategie úspěšného exportu
16. 9. 2015 JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL – slibné exportní trhy
7. 10. 2015 Efektivní využívání nástrojů E-COMMERCE platforem pro exportéry (e-shopy)

Další semináře naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz

Těšíme se na setkání s vámi.
exportní vzdělávání CzechTrade
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Dittrichova 21 ǀ 128 01 Praha 2
tel.: (+420) 224 907 532
e-mail: monika.dostalova@czechtrade.cz
www.exportnivzdelavani.cz ǀ www.czechtrade.cz