Ceník služeb Česko-kubánské smíšené obchodní komory

Členství v komoře na jeden kalendářní rok 5 000,- Kč 200,- EUR

Cena obsahuje zařazení do databáze komory pro kubánské zájemce, uvedení člena v podkladech požívaných na prezentacích a výstavách a ve styku s kubánskými podniky a institucemi, úvodní konzultaci možností obchodu s Kubou a slevu 20% na většinu služeb poskytované komorou. Trimestrálně aktuální souhrn informací o kubánské ekonomice.

Vyhledání jednoho kontaktu z databáze kubánských podniků 600,- Kč 25,-  EUR
Překlad jedné A4 normostrany z češtiny do španělštiny a naopak 600,- Kč 25,- EUR
Tlumočení z češtiny do španělštiny a naopak, počítá se i čas na dopravu 600,- Kč 25,- EUR

 

Prezentace na kubánských výstavách – včetně mezinárodního všeobecného veletrhu FIHAV –  formou prospektů či elektronicky, vypracování zprávy o zájemcích, cena za jednu akci  5 000,- Kč 210,- EUR
Prezentace na výstavách formou vzorků, vypracování zprávy o zájemcích, cena za jednu akci, v ceně je seznámení se s výrobkem v prostorách komory a celní odbavení na Kubě (doprava vzorku je účována dle skutečné váhy)  8 000,- Kč 330,- EUR
Prezentace u zájemců na Kubě formou návštěvy podniku, vypracování zprávy, cena za jednu akci,
v ceně je seznámení se s výrobkem v prostorách komory a celní odbavení na Kubě
 
12 000,- Kč 440,- EUR
Náklady na dopravu prospektů a vzorků na Kubu ze sídla komory a zpět, za 1kg letecky (žádná sleva možná)  1 300,- Kč 48,- EUR

 

Úvodní analýza možnosti uplatnění konkrétního výrobku nebo služby na Kubě, obsahuje. 12 000,- Kč 440,- EUR
–          kontrolu platných předpisů a zákonů, zda jim výrobek/služba neodporuje

–          kontrolu databáze dovozců, zda se podobný výrobek již nedováží

–          kontrolu databáze výrobců, zda se podobný výrobek již nevyrábí

–          analýza možné polohy výrobku/služby na kubánském trhu dle jeho ceny a vlastností

 

Analýza konkrétního uplatnění produktu/služby, účtuje se v blocích, cena za jeden blok obsahuje
i cestovní a další běžné vedlejší náklady na Kubě
a obsahuje služby dle konkrétní dohody, zejména
 
10 000,- Kč 365,- EUR
–          vyhledávání vhodných kubánských partnerských firem pro tento druh výrobku/služby

–          konzultace výrobku/služby s institucemi a vládními orgány ohledně umístění na trhu, potřeb kubánského trhu, zájmu kubánské vlády

–          návrhy na adaptaci výrobku/služby eventuelně potřebnou pro kubánský trh

–          poradenství ohledně optimalizace dovozní daně

–          poradenství ohledně zakládání společných podniků

–          poradenství ohledně exportního financování

–          poradenství ohledně kubánského bankovnictví

–          zprostředkování setkání s konkrétními partnery

–          kompletní servis při obchodních návštěvách kubánských partnetů