Popíšeme Vám návod jak na to

Dokumenty, které je potřeba předložit Obchodní komoře spolu se žádostí o registraci.

Žádost o zápis do Rejstříku předkládá  zájemce nebo jeho právní zástupce spolu s těmito dokumenty:

  • Dokument, ve kterém jsou zmíněny důvody žádosti, podepsaný oprávněným zástupcem obchodní společnosti, nebo fyzickou osobou, podpis ověřen notářem nebo Obchodní komorou.
  • Kopie zakládající listiny a stanov obchodní společnosti, u fyzických osob doklad o tom, že je podnikatelským subjektem v zemi svého původu.
  • Dokument nebo zplnomocnění, obsahující jmenování a pravomoc osoby, která bude jednat jako Reprezentant pobočky.
  • Seznam výrobků, se kterými hodlá obchodovat, a který musí být v souladu s předmětem činnosti společnosti žadatele.
  • Bankovní zpráva o obchodní společnosti nebo fyzické osoby, ne starší tří měsíců, získaná prostřednictví některé z bank Kubánského bankovního systému.
  • Životopis reprezentanta
  • Všeobecné informace o výrobních a technických aktivitách nebo činnosti v oblasti služeb  a objem těchto aktivit za posledních 5 let. V případě, že má společnost pobočky v jiných zemích a budou nějakým způsobem začleněny do vztahů z Kubou, i informace o nich.
  • Informace o objemu obchodní výměny podniku s Kubou za poslední 3 roky, podrobně za každý rok seznam výrobků s uvedením kubánského dovozce a celková hodnota obchodních operací (s doložením dokladů ze strany kubánského obchodního partnera).
  • Revize poslední účetní bilance společnosti, provedená nezávislou organizací.
  • Výpis z Obchodního nebo jiného odpovídajícího rejstříku, který potvrzuje platnost zápisu společnosti nebo fyzické osoby, ne starší 6 měsíců.
Další podmínky:

  • Musí být pro Kubu přínosem z hlediska typu výrobků, se kterými obchoduje, protože vlastní nejmodernější technologie, může zajistit úvěry atd.
  • Splacený společenský kapitál obchodní společnosti nesmí být nižší než 50 tisíc USD nebo jeho ekvivalent v jiné měně.
  • Obchodní společnost musí prokázat, že  v posledních třech letech dosáhla s kubánskými podniky objemu obchodní výměny minimálně 500 tisíc USD ročně.
  • Musí doložit osvědčení vydané nejvyšším orgánem  kubánského podniku, oprávněného provádět operace zahraničního obchodu, kde bude potvrzen dosažený objem operací za poslední tři roky a seznam výrobků, které ho tvořily. Toto osvědčení bude dále potvrzeno nejvyšším nadřízeným orgánem daného podniku