Ve dnech 31. 10. – 5. 11. 2017 proběhla oficiální návštěva pana ministra průmyslu a obchodu ČR
Jiřího Havlíčka v Kubánské republice. V rámci doprovodné Podnikatelské mise jednali na Kubě i
zástupci společnosti Tesla LIghting s.r.o., p. Milan Pužík – jednatel a p. Ladislav Císař. Měli možnost
setkat se s prezidentem Kubánské obchodní komory panem Orlandem Hermanezem Guillenem a
účastnit se setkání s kubánským ministrem průmyslu, panem Salvadorem Padrem Cruz. Díky
aktivnímu prezentování českých nabídek panem ministrem Havlíčkem a prezidentem Svazu dopravy a
průmyslu panem Jaroslavem Hanákem projevila kubánská strana zájem o nabízenou spolupráci v
oblasti světelných zdrojů LED firmou Tesla Lighting s.r.o. Tato jednání navázala na předchozí
návštěvu kubánské delegace v ČR při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v říjnu
2017.

Na základě iniciativy Česko kubánské smíšené obchodní komory, reprezentované panem Janem
Mosingerem, byly kubánské straně představeny výrobky Tesla Lighting a následně mohlo být na
Kubě přikročeno ke konkrétnímu jednání o společném výzkumu a výrobě. Toto jednání se uskutečnilo
v sídle kubánské společnosti Grupa de la Electronica. Zde došlo k předběžné dohodě o spolupráci a
bylo dohodnuto další jednáni v prosinci 2017, kde bude Tesla Lighting prezentovat vybrané výrobky
pro společnou výrobu na Kubě pod značkou Tesla. Výrobky budou určeny nejen pro kubánsky trh, ale
i na export především pro karibskou oblast. Objem investice pro pořízení technologií ze strany Tesla
Lighting je pro počáteční fázi odhadován na 1 milion EUR, objem výroby v prvních 3 letech je
odhadován na cca. 30 milionu Eur. Financování projektu bylo na místě diskutováno s přítomným
zástupcem České exportní banky, panem Michalem Nejedlým, který záměr vyhodnotil jako
realizovatelný.

Firma Tesla Lighting hodnotí celou misi jako velmi úspěšnou, na Kubě se prezentuje již třetím rokem,
ale teprve účast na misi a přítomnost pana ministra Havlíčka přinesla dlouho očekávaný průlom v
jednáních s kubánskou stranou. Ukázalo se opět, jak je důležitá cílena podpora české vlády pro
nastartování zahraniční spolupráce formou vládních misi za přítomnosti podnikatelských subjektů a
zástupců finančních institucí.

Je zřejmé, že celý projekt vyžaduje ještě mnoho úsilí, vyjasnění budoucích majetkových vztahů,
celkového ekonomického modelu a dalších konzultací se zainteresovanými stranami včetně
příslušných ministerstev, ale zájem kubánské strany a prvá jednání s konkrétním kubánským
podnikem tvoří dobrou základu pro další rozvoj této spolupráce.

M.A.J. Puzik
Jednatel – C.E.O.
puzik@tesla-lighting.cz
IČ: 2714 036 68 DIČ: CZ 271 036 68