Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:

• 03. 11. 2015 Jak nejlépe využít SOCIÁLNÍ MÉDIA pro váš business na maximum!
– Co stojí za úspěchem sociálních sítí, co chtějí fanoušci a jak je získat, monitoring
– Jak vytvářet poutavý obsah a jak nastavit strategii pro využívání soc. médií ve firmě
– Facebookové stránky a aplikace, Twitter a influenceři, síla LinkedIn pro jednotlivce i firmy, Foursquare / Swarm apod.

• 05. 11. 2015 Obchodní dovednosti pro vstup do zemí SNS v KOSTCE
– Obchodní zvyklosti, nároky na prodej, vnímáni hodnot, praktická dosažitelnost; užitečné internetové odkazy, registry, databáze
– Průzkum trhu (teritoriální, komoditní, cenový, průzkum konjunktury); analýza trhu, konkurence, spotřebitelů
– Společenská etiketa; obchodní styly; domluvení schůzky; vedení jednání; efektivní prezentace

• 09. 11. 2015 ÍRÁN – země nových exportních příležitostí
– Exportní zájmy ČR; aktuální situace na íránském trhu; importní potenciál ÍRÁNU
– Vstup na íránský trh: očekávání a rizika; oborové příležitosti pro české podnikatele
– Sankce: problematiky vývozu zboží do ÍRÁNU; financování a pojištění exportu atd.

• 10. 11. 2015 Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ – elektronické žádosti, postupy a procedury, identifikace zboží
– Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu a postupy a procedury při podání žádostí o povolení k vývozu
– Všeobecná vývozní povolení, omezující opatření vůči některým státům
– Identifikace zboží dvojího použití – praktické příklady

• 11. 11. 2015 Efektivní propagační materiály
– Znáte osvědčené zásady vytváření propagačních materiálů (letáků, pozvánek, online prezentací, nabídek, textů…?
– Dokážete zaujmout na první pohled? Je vaše sdělení dostatečně přesvědčivé? Jste spokojeni s odezvou na své kampaně?
– Vše se dozvíte na tomto prakticky zaměřeném semináři

Dále doporučujeme např.:
29. 10. 2015 PREZENTAČNÍ a RÉTORICKÉ dovednosti
12. 11. 2015 SPORY A ARBITRÁŽE V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
13. 11. 2015 Košer certifikát a Váš business

Další semináře naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz